Predstavitev

Kolar Simon (Celje, 15. 10. 1966), orglar, je po osnovni šoli končal Sred­njo eko­nom­sko šolo v Mariboru, kjer je obiskoval tudi Orglarsko šolo. Nato je obisko­val Po­klic­no orglársko šolo v Münchnu in mojstrsko orglársko šolo v Ludwigs­bur­gu ter opravil moj­str­ski izpit v Münchnu. Izpopolnjeval se je pri Bernardu Au­ber­tinu v Courte­fon­taine in pri Karlu Schuke v Berlinu. Služboval je v podjetju Wal­cker–Mayer na Dunaju (1988/89), v Škofijski orglarski delavnici v Mariboru (1989/90), kot samo­stoj­ni kulturni de­lavec (1990/2002), od leta 2002 pa kot samo­stojen pod­jetnik vodi Orglarstvo Kolar. Ob­novil: Brestanica (3/40), Vojnik (2/26), Ljub­ljana–Žale (2/19), Bi­lja­na (2/17), Medana (2/12), Žalec (1/11), Heili­gen­stadt (AT, 1/9), Škofja Loka–Suha (1/9), Godovič (1/7), Grahovo ob Bači (1/7), Sveti Štefan (1/6), Šentrupert nad Laškim (1/5); leta 2003 je naredil 3–registr­ske sobne orgle, štiri leta kasneje 7 registrske v Jereki v Bohinju, leta 2015 pa 22 registrske v župnijski cerkvi na Trsteniku.

Simon Kolar
orglarski mojster Blagoslov obnove na Bledu

v nedeljo, 7.2.2016 ob 10h.

Lepo vabljeni!

Copyright © 2012 Orglarstvo Kolar